top of page

 ברוכים הבאים לדף ערכות הבירה שלנו 

 ,בדף זה ניתן לרכוש ערכות חומרי גלם להכנת בירות איכותיות בבית שאתם אוהבים

        חומרי הגלם שלנו מגיעים ישירות מהיצרנים המובילים באירופה שאנו מיצגים בארץ    

                                       הערכות למתחילים מבוססות 4 ק"ג רכז לתת  

.גרעינים (בחלקם),כשות ,שמרים ,סוכר תירס   

.וערכות למבשלים מתקדמים המבוססים על גרעיני לתת , כשות ,שמרים ,סוכר תירס  

bottom of page