top of page
LalBrew® BRY-97 American West Coast Ale Yeast

שמר אייל ממוצא אמריקני. מתאים להכנת בירות בעלות מאפייני תסיסה נקיים, מסוגל להעצים את הפרופיל הכשותי של בירה בעזרת תהליך ביוטרנספורמציה על תרכובות הכשות. בעל שקיעות גבוהה המותירה בירות בצלילות גבוהה.

מתאים לבירות אייל אמריקאי,IPA

LalBrew® BRY-97 American West Coast Ale Yeast

23.00 ₪מחיר
    bottom of page