top of page
פילזנר  - Pilsner Malt

לתת פילזנר הוא לתת בהיר שעשוי משעורה דו טורית. הוא קרוי על שם העיר פילזן בצ'כיה, שם הופקה בירת הפילסנר הראשונה בשנת 1842.

משמש כלתת בסיס בבירות פילזנר ולאגר רבות, אך הוא משמש גם בסגנונות בירה אחרים כדי להוסיף טעם קל ופריך וצבע זהוב.

 ניתן להשתמש בו עם סוגי לתת מיוחדים ליצירת פרופיל טעם וצבע רצוי בבירה

פילזנר - Pilsner Malt

14.00 ₪מחיר
1 Kilogram
  • זהוב בהיר

bottom of page