ברז בירה

ניתן לומר שבאופן גס אוהבי הבירה נחלקים לשני מחנות. מצד אחד אנו יכולים לראות את מחנה הבקבוקים ומצד שני את מחנה הברזים. בירות רבות ברחבי העולם ועל אחת כמה וכמה בארץ יכולות להגיע גם בבקבוקים וגם בחביות ויש מי שאומרים שיש לשתי הדרכים הללו טעמים שונים. כמובן שגם שתיית הבירה מבקבוק אינה דומה לשתיית הבירה מחבית ונמזגת לכוס. ברז בירה הוא אחד האלמנטים המוכרים ביותר בכל מסעדה וכמובן בפאבים הרבים שמציעים סוגי בירה שונים. ברז בירה הוא האמצעי שמפריד בין הבירה הקיימת בחבית ובין הכוס שאליה הבירה תימזג ולכן חשוב להבין את משמעות העיצוב של הברז ואת איכותו.